Kazan Türbülatör Takılması

TÜRBÜLATÖR NEDİR?

Sıcak Su Kalorifer Kazanlarında, Buhar Kazanlarında duman borularına uygulanarak, duman gazlarına türbülans kazandıran ve duman gazlarının yüzey ile olan temasını artırarak ısı transferini arttıran, dolayısıyla vermiş olduğumuz enerjiden daha çok verim almamızı sağlayan ekipmanlardır.

TÜRBÜLATÖRLERİN KULLANIM AMACI
Konutlarımızda, Sanayimizde kullanmakta olduğumuz sıcak su, buhar kazanlarında enerji (verim) kaybımızın en önemli kısmını, yüksek sıcaklıktaki baca gazı ile atmosfere attığımız enerji oluşturmaktadır. Bu noktada, baca gazı üzerinde bulunan bu enerjinin, duman borularına türbülatör takılarak kazan suyuna aktarılması sağlanmalıdır. Türbülatörler duman borularından geçen duman gazlarının türbülansını artırarak ve geçiş hızlarını düşürerek, duman gazlarının yüzey ile olan temasını artırırlar ve ısı transferinin artmasını sağlarlar. Böylece duman gazlarının taşıdığı ısının daha çok kazan suyuna aktarılması sağlanır ki, bu da duman gazlarının çıkış sıcaklığının düşmesine ve kazan verimimizin artmasını sağlar. Sistemimizdeki KAZAN VERİMİMİZ YÜKSELİR, YAKIT TÜKETİMİ VE YAKIT GİDERLERİ AZALIR, KAZAN KAPASİTESİ ARTAR VE ÇEVRE KİRLENMESİ AZALIR

TÜRBÜLATÖR SEÇİMİ
Türbülatörler, kazanların çalışma rejimi, işletme basıncı, yakıt cinsi, duman borularındaki sıcaklık, boru çapı, işletme koşulları gibi faktörler dikkate alınarak boyutlandırılır ve gereğine göre karbon çelik veya paslanmaz malzemeden imal edilebilir.

TÜRBÜLATÖRLERİN AVANTAJLARI
• Kazan verimini artırır. Baca gazı sıcaklığı her 20 °C azaldığında %1 kazan verimi artmaktadır.
• Yakıt tüketimini azaltır.
• Maliyeti işlevselliğine göre çok düşüktür. Uzun ömürlüdür.
• Isı transferini büyük ölçüde artırır.
• Duman tarafı direnç değerleri düşüktür.( türbülatör dizaynı sebebiyle.)
• Korozyona ve ısıya dayanıklı malzemeden imal edilir.
• Montajı kolaydır.İstenilen her boyda imal edilebilir.
• Kazan içindeki ısı dağılımını düzenlediğinden, kazan ömrünü uzatır.

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER
1 - Kalorifer kazanı yıllık bakım hizmeti

2 - Kalorifer kazanı brülör bakımı ve baca analizi

3 - Kalorifer kazanı hidrostatik testi yapılması

4 - Kalorifer kazanı Alev Duman borusu tamiri ve değişimi

5 - Kalorifer kazanı cehennemlik tamiri ve değişimi

6 - Buhar kazanı Alev duman borusu değişimi

7 - Buhar kazanı cehennemlik tamiri ve değişimi

8 - Buhar kazanı ilk devreye alma

9 - Kazan dairesi kurulumu

10 - Kalorifer Kazanı temizliği

11 - Kalorifer sistem temizliği

12 - Atel tekniği ile kalorifer kazanı boru değişimi