Boyler İmalatı ve Tamiri

BOYLER ( TS 736 )
Konutlar, oteller, iş yerleri ve sanayi tesisleri gibi yerlerde ihtiyaç duyulan sıcak suyun temini genellikle boylerler tarafından sağlanır.

Bir çok tesislerde boylerin hacmi, 1 saatlik azami sarfiyatı karşılayacak şekilde seçilir.
Serpantin yüzeyleri, genel olarak, boyler içinde depolanan suyun 1,5 - 2 saatte ısıtılacağı dikkate alınarak hesaplanır.

Su çekişinin sürekli olduğu tesislerde, serpantin yüzeyinin hesabında azami saatlik kapasite dikkate alınır.
Boylerlerde depolanan su, bir kalorifer kazanı tarafından üretilen sıcak su veya tesiste üretilen buhar ile ısıtılarak kullanım yerlerine gönderilir.

Isıtma devresi, boyler içine yerleştirilmiş bir serpantinden veya boyler gövdesi üzerine sarılmış bir gömlekten oluşur.

Aynı boylerin iki farklı akışkan tarafından ısıtılması gerektiği durumlarda, boyler cidarlı ve serpantinli olarak imal edilir. Akışkanın biri serpantin tarafından, diğeri cidar tarafından sirküle ettirilir.
Serpantinli boylerlerde ısıtıcı akışkan olarak kalorifer sıcak suyu, kaynar su, buhar veya kızgın yağ kullanılabilir.
Cidarlı boylerlerde ısıtıcı akışkan basıncı nispeten düşük olması gerektiğinden; ısıtıcı akışkan olarak kalorifer sıcak suyu, güneş enerji sistemi sıcak suyu, veya düşük basınçlı buhar kullanılabilir.

BOYLERLER

Degişik ısı kaynaklarından alınan suyu depolamaya , ihtiyaç olundugunda kullanmaya yarayan mekanik tesisat elemanıdır.Isı kaynaklarına örnek olarakta buhar kazanı , ısı pompası , güneş kollektörü , sıcak su kazanı veya elektrikli olarakta verebiliriz.

Boyler çeşitleri:
–Serpantinli boyler: (Çelik borulu , Bakır borulu)
Çift serpantinli boyler
Tek serpantinli boyler
Emaye kaplı tek serpantinli boylerler genellikle otellerde , restaurantlarda , villalarda veya sıcak su ihtiyacı olan mekanlarda buhar kazanına , güneş kollektörüne veya sıcak suya baglanılarak kullanılır.
Emaye boyler deposunun içinde yüzeyi camsı maddeyle kaplanmış olan bir metaldir.
-Elektrikli boyler:
Herhangi bir sıcak su kaynagı olmayan yerlerde örn. (ısı pompası , buhar kazanı , güneş kollektörü , sıcak su kazanı vs.) elektrik enerjisi ile çalışan boyler çeşitidir.
-Hızlı boyler:
Serpantinli boylerlere nazaran küçük hacimlerde ve daha kısa sürede ihtiyac olan sıcak suyu elde etmek amacı ile tasarlanmıştır.Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda en çok kullanılan ve tavsiye edilen boyler çeşitlerinden biridir.
-Klasik tip boyler (Cidarlı boyler):
Geçmişten günümüze kadar yaygın olarak kullanılmış olan boyler çeşitidir ama kapladıgı alan ve sıcak su elde etme hızı yeni tip boylerlere nazaran yüksek oldugundan dolayı eski yaygınlıgını yitirmiştir.Boyler yüzeyi sıcak daldırma kaplı ve boyalı oldugundan dolayıda hijyenik açıdan pek uygun şartları taşıyamamaktadır.
-Kombi boyler:
Güneş enerjisinden faydalanılarak hijyenik sıcak su temini saglar.
-Gömlekli boyler:
Genellikle binalarda sıcak su ihtiyacını karşılamasında kullanılır.Boylerin ısıtıcı akışkanı buhar yada kalorifer kazanı olabilir.Genellikle kalorifer kazanları kullanılır.